Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354

Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PSZOK
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD ZIELENI
Zamówienie publiczne | Data dodania: 2022-05-25

Przetarg nieograniczony na "Remont podgrzewacza wody kotła WRp12 w Kotłowni Rejonowej KR1 w Człuchowie" - znak postępowania 6/ZEC/2022
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wężownicy podgrzewacza wody produkcji Kotło-Rem Sędziszów stanowiącego integralną część kotła WRp12 znajdującego się w Kotłowni Rejonowej KR1 w Człuchowie przy ul. Średniej 14.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Kryteria oceny:
  1. cena oferty brutto – 95% (tj. max. 95 pkt)
  2. okres gwarancji – 5% (tj. max. 5 pkt)
Termin składania ofert:
2022-06-08 12:00:00

Termin otwarcia ofert:
2022-06-08 12:15:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 (sekretariat)

Osoba upoważniona do kontaktów:
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Michał Piesik – tel. 794 370 058, w zakresie procedury postępowania: Magdalena Mroziewicz tel. 530 282 116

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA: Zamawiajacy przedłużył termin składania ofert do 08.06.2022 r. do godz. 12:00

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [ 342.74 KB ]

Status: Zakończony
Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.279.806
Wizyt dzisiaj:
10
Wizyt wczoraj:
81
Wizyt w tygodniu:
486
Wizyt w miesiącu:
91
Wizyt w roku:
476.773