Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354

Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PSZOK
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD ZIELENI
Zamówienie publiczne | Data dodania: 2022-05-12

Dostawa miału węglowego do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego w ilości 5 000 ton transportem samochodowym na plac składowy KR-1 Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie, przy ul. Średniej 14.

Dostarczony miał węglowy musi spełniać następujące parametry:

1) Klasa II A o granulacji 0-25 mm,

2) Wartość opałowa w stanie roboczym minimum 23000 kJ/kg,

3) Zawartość popiołu w stanie roboczym maksymalnie 18%,

4) Zawartość siarki w stanie roboczym maksymalnie 0,6% (jest to jedno z kryterium oceny ofert),

5) Zawartość wilgoci całkowitej - maksymalnie 18%.

Kryteria oceny:

- cena ofert brutto - 98%,

- zawartość siarki w stanie roboczym - 2%

Termin składania ofert:
2022-05-19 10:45:00

Termin otwarcia ofert:
2022-05-19 11:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Anna Manszewska tel. 793 935 758; w zakresie procedury postępowania: Magdalena Mroziewicz tel. 530 282 116

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [ 305.19 KB ]

Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 13:00
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.276.975
Wizyt dzisiaj:
38
Wizyt wczoraj:
128
Wizyt w tygodniu:
425
Wizyt w miesiącu:
20.692
Wizyt w roku:
473.942