Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354

Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PSZOK
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD ZIELENI
Oferta pracy | Data dodania: 2022-05-09

Oferta dla zakładu:
Zakład Energetyki Cieplnej

Stanowisko:
Palacz

Wykształcenie:
średnie, zawodowe

Prawo jazdy:
NIE

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie ruchu kotłowni KR-1, w tym obsługa i przygotowywanie kotłów opalanych paliwem stałym i gazowym wytwarzających ciepło i ciepłą wodę użytkową, od momentu ich uruchomienia, włączania do pracy oraz odstawiania;
 • Okresowe czyszczenie kotłów;
 • Sterowanie i nadzorowanie procesu uruchamiania i wygaszania kotłów;
 • Nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego poprzez sprawdzanie i monitoring wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • Utrzymywanie prawidłowego procesu spalania poprzez między innymi dobieranie i ustawianie optymalnych parametrów pracy kotłów i sieci ciepłowniczej w zależności od zapotrzebowania na ciepło;
 • Obsługa układu nawęglania i odżużlania;
 • Kontrola i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej w/w kotłów, zaworów bezpieczeństwa, urządzeń pomocniczych (m.in. pomp, sprężarek, wentylatorów, systemów dostarczania paliwa, odżużlaczy, systemu zwilżającego pyły, systemu oczyszczania i odprowadzania spalin);
 • Dokonywanie konserwacji i przeglądów kotłów i urządzeń pomocniczych, zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi, celem utrzymania właściwego stanu technicznego;
 • Udział w remontach kotłów i urządzeń pomocniczych;
 • Prowadzenie rejestru odczytów przyrządów kontrolno-pomiarowych kotłowni KR-1;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej kotłowni KR-1;
 • Utrzymywanie należytego porządku na stanowisku pracy, w tym pielęgnacja zieleni na terenie obiektu kotłowni KR-1.
Wymagania:
 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie;
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (min. 1 rok);
 • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • Uprawnienia SEP w zakresie:
  • Eksploatacja grupa 1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną);
  • Eksploatacja grupa 2 (urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne);
  • Eksploatacja grupa 3 (urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe);
 • Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność;
 • Dokładność i zaangażowanie;
 • Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Pracę w miłym i zaangażowanym zespole;
 • Stabilizację zatrudnienia;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji;
 • Pakiet socjalny.

Pliki do pobrania:
1. Palacz [ 320.18 KB ]
2. Kwestionariusz osobowy [ 54.75 KB ]
3. Klazula informacyjna dla kandydata [ 294.27 KB ]
4. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej [ 532.03 KB ]
Czwartek - KASA
8:00 - 13:00
Teraz: Otwarte
Jeszcze: 0 h 14 min

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.276.966
Wizyt dzisiaj:
29
Wizyt wczoraj:
128
Wizyt w tygodniu:
416
Wizyt w miesiącu:
20.683
Wizyt w roku:
473.933