Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354

Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PSZOK
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD ZIELENI
O firmie

Spółka powstała dnia 1.07.1997 roku z przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

Zarząd Spółki:

 • Prezes - mgr inż. Helena Diakun,
 • Z-ca Prezesa - mgr inż. Małgorzata Kulińska.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000176774. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.356.200,00 zł. Wszystkie udziały w Spółce należą do Gminy Miejskiej Człuchów. Przedmiotem działania Spółki jest:

 • zaopatrywanie mieszkańców w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową,
 • pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i dostarczanie wody,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wywóz odpadów komunalnych i innych,
 • obsługa nieruchomości w tym:
  • administrowanie budynkami komunalnymi,
  • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
 • pozostała działalność usługowa w tym:
  • pogrzeby i działalność pokrewna,
  • zarządzanie cmentarzem komunalnym,
  • urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
  • usługi remontowo-budowlane,
  • usługi transportowe.

Spółka realizuje działalność statutową poprzez 6 wyodrębnionych organizacyjnie zakładów
a mianowicie:

 • Zakład Energetyki Cieplnej,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 • Zakład Oczyszczania Miasta,
 • Zakład Zieleni,
 • Zakład Pogrzebowy.Czwartek - KASA
8:00 - 13:00
Teraz: Otwarte
Jeszcze: 0 h 7 min

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.276.966
Wizyt dzisiaj:
29
Wizyt wczoraj:
128
Wizyt w tygodniu:
416
Wizyt w miesiącu:
20.683
Wizyt w roku:
473.933